Abcč


A
ahtat             paziti
ajde              pojdi
ajmar             vedro
ajmoht            prikuha
aksa              os,osovina
amerikanka        dvoročna žaga za podiranje dreves
anajst            enajst
aufbiks           na boj,pretep

B
bangr             podboj
baren             vsaj
balanca           krmilo pri kolesu
bale              pridi
bale son          pridi sem
baška             posebej
batac             kladivo
bena              trapa
bertija           gostilna
biksat            delati narobe
blagu             živina,tkanina
boca              steklenica
bočica            steklenička
bolje             boljše
bome              seveda
bon               bom
bradlja           sekira tesača
brencelj          obad
briga             skrb

C
cagat             stokati
cajgar            kazalec
cajh              trpežno bombažno blago
cajna             košara
cef               cev
cegou             opeka
cepat             kalati drva
cimpr             ostrešje
cimrman           tesar
cja               tja 
conflj            cof
coprnca           čarovnica
cukat             vleči,tudi piti
cukr              bonbon,sladkor
cerat             lulati,puščati (škaf cera)
curik             nazaj
cvate             cveti
cvek              ocena v šoli


Č
čav               žebelj
čenaške           rožni venec
čet               slišati
četrtak           četrtek
čifkanje          čivkanje
čimprek           čimprej
čižme             škornje
čo                hočem 
čokac             ....
črednik           pastir
čun               čoln
čuspajz           priloga k jedi

Naprej