Tuvzž


T

taljati      deliti
taužent      tisoč
tica         ptica
tičica       ptička
tišljar      mizar
trahtar      lijak
treske       trske
truga        krsta
ublič              oblič
uštru             ostro


V

valjda           seveda
valje       takoj
vamp        trebuh
vanzirati   napredovati
vavek       zmeraj
večera      večerja
vilje       vile 
vinta       zavora na vozu
vleče       je prepih
vogou       vogal
vuk         volk
vura        ura


Z 

zafušat     ne narediti v redu
zaplankan   obit z deskami,malo čez les
zapufat     zadolžiti
zaslonc     vrtna ograda
znucat      obrabiti
zvunit      zvoniti


Ž

žajfa       milo
žehenca     škaf za žehto
žlahta      sorodstvo
žlajdre     veriga
žlajf       zavora
žljuk       požirek
žlukati     piti
žrd         drog za povez sena na vozu
žrnada      dnina
žuca        aspik
župa        juha